Zobacz treść wniosku

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię masek antysmogowych. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz do wglądu będzie odpowiedź z UM natychmiastowo jak ją otrzymamy.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię amfiteatru w Lipniku. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz do wglądu będzie odpowiedź z UM natychmiastowo jak ją otrzymamy.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię powołania koordynatora odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój terenów zielonych w Bielsku-Białej.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię włączenia Bielska-Białej w działania związane z organizacją Szczytu Klimatycznego ONZ-COP24 w Katowicach.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię akcji promocyjnej „Zostaw 1% w Bielsku-Białej”. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię zakupu czujników tlenku węgla. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię Zespołu ds. Wdrażania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię podjęcia współpracy z miastem Oxford. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM wraz z uzupełnieniem.

Czytaj Dalej