Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wygłoszoną podczas sesji w dniu 21.03.2017 r.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji Placu Fabrycznego.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię przystąpienia do programu „Senior+”. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię przedstawienia informacji dot. działań Urzędu Miejskiego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię wprowadzenia programu nauki jazdy na nartach dla najmłodszych. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię instalacji elektrycznej w parku przy ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej