Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię podjęcia działań w celu zachowania dotychczasowych zasad funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię planowanego remontu Bielskiego Centrum Kultury. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię zwrotu archiwów do Bielska-Białej. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej).

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię wyznaczenia na tymczasową siedzibę TS Podbeskidzie S.A. hotelu Widok Centrum, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Widok 12.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię napraw gwarancyjnych związanych z infrastruktura Internetu szerokopasmowego. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy. Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej

Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię utworzenia internetowego kalendarza wydarzeń. Poniżej możesz zobaczyć treść oraz odpowiedź z UM.

Czytaj Dalej