Interpelacje złożone przez Przemysława Drabka

Przemsyław Drabek od 12 lat aktywnie uczestniczy w życiu miasta. Zobacz, ile interpelacji złożył aby polepszyć życie mieszkańców Bielska-Białej. 

Interpelacje złożone przez radnego Przemysława Drabka w kadencji 2006-2010

Rok 2007:

 1. Interpelacja z dnia 23.04.2007 r. w sprawie utrudnień w ruchu drogowym spowodowanym przez prace remontowe na terenie miasta Bielska-Białej.
 2. Interpelacja z dnia 26.06.2007 r. sprawie utworzenia tras downhillowych na terenach podstocza Szyndzielni.
 3. Interpelacja z dnia 13.11.2007 r. w  sprawie naliczania przez Spółkę AQUA S.A. opłat za wody opadowe pochodzące z dachów budynków w Bielsku-Białej.

Rok 2008:

 1. Interpelacja z dnia 11.03.2008 r. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Czerwonej oraz ulicy Palmowej.
 2. Interpelacja z dnia 11.03.2008 r. w sprawie działalności Wydziału Urbanistyki i architektury w latach 2006-2007.
 3. Interpelacja z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Konwaliowej w Bielsku-Białej.
 4. Interpelacja z dnia 29.04.2008 r. w sprawie kontroli realizacji umów z inwestorami dotyczącymi naprawy nawierzchni drogowych zniszczonych przez ciężki sprzęt używany do wykonania inwestycji.
 5. Interpelacja z dnia 9.12.2008 r. w sprawie remontów ulic w Bielsku-Białej (ul. Barlickiego).

Rok 2009:

 1. Interpelacja z dnia 27.01.2009 r. w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w obrębie

remontowanych ulic.

 1. Interpelacja z dnia 17.02.2009 r. sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. Czerwonej oraz ul. Daszyńskiego.
 2. Interpelacja z dnia 17.02.2009 r. w sprawie dojazdu do posesji ul.Przeciętnej.
 3. Interpelacja z dnia 27.03.2009 r. w sprawie planowanej likwidacji ciągu pieszego prowadzącego od ul.Żeglarskiej do centrum Komorowic.
 4. Interpelacja z dnia 7.04.2009 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na remonty dróg zniszczonych podczas objazdów wokół nowych inwestycji drogowych.
 5. Interpelacja z dnia 30.06.2009 r. w sprawie przejść dla pieszych na ul. Niepodległości.
 6. Interpelacja z dnia 30.06.2009 r. w sprawie kontroli drzewostanu w Bielsku-Białej.
 7. Interpelacja z dnia 25.08.2009 r. w sprawie ciągu komunikacyjnego prowadzącego od ulicy Żeglarskiej do centrum Komorowic.
 8. Interpelacja z dnia 22.09.2009 r. w sprawie wyposażenia instytucji miejskich w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).
 9. Interpelacja z dnia 22.09.2009 r. w sprawie rozpropagowania wiedzy dotyczącej skrótu ICE ( in Case of Emergency).
 10. Interpelacja z dnia 13.10.2009 r. w sprawie przygotowania i wprowadzenia programu pomocy dla rodzin wielodzietnych w Bielsku-Białej.
 11. Interpelacja z dnia 13.10.2009 r. w sprawie naprawy przejazdów kolejowych na terenie Bielska-Białej
 12. Interpelacja z dnia 13.10.2009 r. w sprawie naprawy nawierzchni drogowych w Bielsku-Białej.
 13. Interpelacja z dnia 17.11.2009 r. w sprawie zagospodarowania rzeki Białej.
 14. Interpelacja z dnia 17.11.2009 r. w sprawie nadzoru nad wykonywanymi naprawami, remontami dróg w m. Bielsko-Biała.
 15. Interpelacja z dnia 22.12.2009 r. w sprawie  kontroli jakości powietrza atmosferycznego w Bielsku-Białej.

 

Rok 2010:

 1. Interpelacja z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Bielsku-Białej sygnalizacji świetlnej odmierzającej czas.
 2. Interpelacja z dnia 2.03.2010 r. w sprawie informacji dotyczącej procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Interpelacja z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Bielsku-Białej sygnalizacji świetlnej odmierzającej czas.
 4. Interpelacja z dnia 11.05.2010 r. w sprawie utworzenia tras downhillowych na Szyndzielni.
 5. Interpelacja z dnia 8.06.2010 r. w sprawie pomocy osobom poszkodowanym przez powódź w Bielsku-Białej.
 6. Interpelacja z dnia 8.06.2010 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych

z nowobudowanego odcinka drogi S 69.

 1. Interpelacja z dnia 8.06.2010 r. w sprawie kontroli jakości powietrza atmosferycznego w Bielsku-Białej.
 2. Interpelacja z dnia 26.06.2010 r. w sprawie podatku VAT od mediów, płaconego przez mieszkańców mieszkań komunalnych.
 3. Interpelacja z dnia 31.08.2010 r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych z nowobudowanego odcinka drogi S69.
 4. Interpelacja z dnia 21.09.2010 r. w sprawie utworzenia tras rowerowych na terenie

Szyndzielni.

 1. Interpelacja z dnia 5.10.2010 r. w sprawie kontroli punktów sprzedaży tzw. „dopalaczy” oraz akcji informacyjnej.
 2. Interpelacja z dnia 9.11.2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011 na przebudowę rowu R2 w Komorowicach.

 

 

Interpelacje złożone przez radnego Przemysława Drabka w kadencji 2010-2014

Rok 2011:

 1. Interpelacja z dnia 1.02.2011 r. w sprawie naprawy ulicy Braterskiej i Siostrzanej.

link do interpelacji: http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_01022011.pdf

 1. Interpelacja z dnia 8.03.2011 r. w sprawie Szkoły Podstawowej nr 29 – oddziału na „Obszarach”.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_08032011_1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 8.03.2011 r. w sprawie przystąpienia do wykorzystywania croudsourcingu w administracji Bielska-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_08032011_2.pdf#page=1&zoom=auto,-274,658

 1. Interpelacja z dnia 12.04.2011 r. w sprawie utworzenia parku na Kępie Hałcnowskiej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_12042011.pdf

 

 

Rok 2012:

 1. Interpelacja z dnia 24.01.2012 r. w sprawie przystanku autobusowego w rejonie „węzła rosta”.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_24012012.pdf

 1. Interpelacja z dnia 29.05.2012 r. w sprawie utworzenia palcu zabaw dla dzieci w rejonie dzielnicy Biała Północ.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29052012-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 29.05.2012 r. w sprawie utworzenia Muzeum Sportu w Bielsku-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29052012-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 29.05.2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29052012-4.pdf

 

Rok 2013:

 1. Interpelacja z dnia 29.01.2013 r. w sprawie remontu ulic w Bielsku/Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29012013-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 29.01.2013 r. w sprawie placu zabaw na Osiedlu Rosta.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29012013-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 26.02.2013 r. w sprawie akcji promocyjnej „Zostaw 1% w Bielsku-Białej”.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_26022013.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.05.2013 r. w sprawie parku Słowackiego.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_28052013-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.05.2013 r. w sprawie ruchu samochodowego na ul. Mickiewicza.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_28052013-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ruchu samochodowego na ul. Mickiewicza.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_agacek_25062013.pdf

 1. Interpelacja z dnia 2.08.2013 r. w sprawie prac inwestycyjnych związanych z Internetem szerokopasmowym.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_02082013.pdf

 1. Interpelacja z dnia 29.10.2013 r. w sprawie finansowania przyłączy kanalizacyjnych.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_29102013.pdf

 1. Interpelacja z dnia 26.11.2013 r. w sprawie stanu budynku przy ulicy Partyzantów (była SP nr 5).

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_26112013.pdf

 

Rok 2014:

 1. Interpelacja z dnia 4.02.2014 r. w sprawie utworzenia toru PUMPTRACK .

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_04022014.pdf

 1. Interpelacja z dnia 31.03.2014 r. w sprawie  działań podjętych w celu utrzymania Bielskiego Ośrodka Naukowo Dydaktycznego w Bielsku-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_31032014.pdf

 1. Interpelacja z dnia 24.06.2014 r. w sprawie sytuacji mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3193/text_images/interpelacje_6kadencja/drabek/int_pdrabek_24062014.pdf

 

 

Interpelacje złożone przez radnego Przemysława Drabka w kadencji 2014-2018

Rok 2015:

 1. Interpelacja z dnia 17.02.2015 r. w sprawie utworzenia internetowego kalendarza wydarzeń.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_17022015.pdf

 1. Interpelacja z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia w MZK interaktywnego rozkładu jazdy 

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_24032015.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.04.2015 r. w sprawie napraw gwarancyjnych związanych z infrastruktura Internetu szerokopasmowego 

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_28042015-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia na tymczasową siedzibę TS Podbeskidzie S.A. hotelu Widok Centrum, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Widok 12

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_28042015-2.pdf

 

Rok 2016:

 1. Interpelacja z dnia 9.02.2016 r. w sprawie zwrotu archiwów do Bielska-Białej

 link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_09022016.pdf

 1. Interpelacja z dnia 26.04.2016 r. w sprawie oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_26042016-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 26.04.2016 r. w sprawie planowanego remontu Bielskiego Centrum Kultury.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_26042016-3.pdf

 1. Interpelacja z dnia 27.09.2016 r. w sprawie instalacji elektrycznej w parku przy ulicy Wyzwolenia w Bielsku-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_27092016-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 27.09.2016 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej”

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_27092016-3.pdf

 

Rok 2017:

 1. Interpelacja z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do programu „Senior+”

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_28022017-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.02.2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych  centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji Placu Fabrycznego.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_28022017-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.02.2017 r. w sprawie poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_28022017-3.pdf

 1. Interpelacja z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.

 link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_mrodak_28022017-3.pdf

 1. Interpelacja z dnia 21.03.2017 r. w sprawie gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3674/text_images/int_klos_21032017_klub_radnych_pis.pdf

 1. Interpelacja z dnia 4.05.2017 r. w sprawie remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Karola Krausa.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_04052017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 27.06.2017 r. w sprawie utworzenia strony internetowej prezentującej bielskie murale.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_26062017-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 18.08.2017 r. w sprawie programów zdrowotnych dla mieszkańców Bielska-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_18082017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 8.09.2017 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa  pieszych w rejonie ul. Sarni Potok.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_08092017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu i napraw parku przy ulicy Wyzwolenia.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_25092017-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 25.09.2017 r. w sprawie dostępu do energii elektrycznej w miejscach użyteczności publicznej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_25092017-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 2.10.2017 r. w sprawie skoordynowania działań dla zmniejszenia poziomu ryzyka w ruchu drogowym.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_bszafarczyk_pdrabek_02102017-4.pdf

 1. Interpelacja z dnia 31.10.2017 r. w sprawie przystąpienia Bielska-Białej do programu „MALUCH +”

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_31102017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 31.10.2017 r. w sprawie postępowań reprywatyzacyjnych na terenie Gminy Bielsko-Biała.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_klos_31102017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 3.11.2017 r. w sprawie podjęcia współpracy z miastem Oxford.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_03112017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Zespołu ds. Wdrażania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_21112017.pdf

 1. Interpelacja z dnia 19.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_bszafarczyk_19122017.pdf

 

Rok 2018:

1.Interpelacja z dnia 23.01.2018 r. w sprawie zakupu czujników tlenku węgla.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_23012018.pdf

 1. .Interpelacja z dnia 27.02.2018 r. w sprawie włączenia Bielska-Białej w działania związane z organizacją Szczytu Klimatycznego ONZ-COP24 w Katowicach.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_27022018-1.pdf

3.Interpelacja z dnia 27.02.2018 r. w sprawie powołania koordynatora  odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój terenów zielonych w Bielsku-Białej.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_27022018-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 27.02.2018 r. w sprawie poprawy warunków sanitarnych w miejscach rekreacji.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_19062018-1.pdf

 1. Interpelacja z dnia 19.06.2018 r. w sprawie informacji o wysokości wsparcia Spółki

           TS Podbeskidzie S.A. z budżetu miasta.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_19062018-2.pdf

 1. Interpelacja z dnia 19.06.2018 r. w sprawie właściwego planowania robót drogowych.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_bszafarczyk_pdrabek_19062018.pdf

 1. Interpelacja z dnia 19.06.2018 r. w sprawie braku przystąpienia do opracowania w miejsce uchylonego, nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipniku.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_19062018-3.pdf

 1. . Interpelacja z dnia 27.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia audytu w TS Podbeskidzie S.A.

link do interpelacji:

http://rm.um.bielsko.pl/uploads/pub/pages/page_3667/text_images/int_pdrabek_27062018.pdf