Odpowiedź na wniosek dotyczący sprzątania miasta

Mam nadzieję, że podjęte działania przyniosą realne efekty. Dla uzupełnienia i wyjaśnienia zgłosiłem konieczność poprawienia skuteczności “mycia” poprzez czyszczenie ciśnieniowe umożliwiające efektywne zmycie brudu.

Wniosek dostępny poniżej