Polski Ład w pigułce

Polski Ład to realizacja ambitnych projektów podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Polski, wyrównujących poziom infrastruktury we wszystkich regionach