Piątki Drabka, czyli program wyborczy dla Bielska – Białej

“PIĄTKA DRABKA” Co najmniej 3 mln zł na remont infrastruktury drogowej do dyspozycji   Rad Osiedlowych. Uruchomienie nowych programów stypendialnych dla specjalistów z dziedzin: zdrowia, edukacji, przedsiębiorczości działających w Bielsku-Białej. 8 mln zł na budowę mieszkalnictwa

Czytaj Dalej