Rozszerzamy Tarcze Antykryzysową

Tarcza antykryzysowa – co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • Finansowaniu przedsiębiorców,
  • Ochronie zdrowia,
  • Wzmocnieniu systemu finansowego,
  • Inwestycjach publicznych

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.


Podejmujemy liczne działania, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Stosuj się do zaleceń – nie narażaj siebie i innych. Korzystaj tylko z pewnych źródeł informacji: