Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię oszczędności w bielskiej oświacie, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość kształcenia w bielskich szkołach.

Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Zobacz wniosek

Zobacz odpowiedź z UM