Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię poprawienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Górskiej.
Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Zobacz interpelację

Zobacz odpowiedź z UM