Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię przystąpienia do realizacji programu budowy sieci zdigitalizowanych centrów wiedzy w technologii VR oraz przystąpienia do rewitalizacji Placu Fabrycznego.

Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Zobacz interpelację

Zobacz odpowiedź z UM