Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię sprzątania centrum miasta.

Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Zobacz wniosek

Zobacz odpowiedź z UM