Zobacz treść interpelacji oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył interpelację w sprawię zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miejskim na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Poniżej możesz zobaczyć treść interpelacji oraz odpowiedź z UM.

Zobacz interpelację

Zobacz odpowiedź z UM