Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię zmian określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Zobacz wniosek

Zobacz odpowiedź z UM