Zwierzęta i tereny zielone: Publiczna deklaracja Przemysława Drabka

Kandydat na prezydenta miasta Bielska-Białej publicznie deklraruje podjęcie priorytetowych działań, dotyczących opieki nad zwierzątami i utrzymania zieleni. Zobacz pełną treść deklaracji.