Wsparcie dla 28 Gmin z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich w naszym regionie to 86 259 586 zł ! Wsparcie otrzymało 28 Gmin z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i Bielsko-Biała.