Izba Przyjęć w szpitalu działa

Dzięki zdecydowanej reakcji – Izba Przyjęć w szpitalu działa!

 1. Wniosek o pilne zwołanie przed końcem roku Komisji Zdrowia złożyłem na Sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2017 roku (do wglądu nagranie z sesji RM);
 2. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala odbyło się 21 grudnia (nie uczestniczyłem w tym spotkaniu ze względów zdrowotnych), na tym zebraniu członkowie rady na wniosek przewodniczącego rady tj.zastępcy prezydenta miasta poparli uchwałę o zamknięciu Izby Przyjęć.
 3. Medialny szum zapoczątkowała konferencja w szpitalu i zapowiedź zamknięcia Izby Przyjęć.
 4. W związku z brakiem reakcji na pierwszy wniosek, 2 stycznia 2018 r wystąpiłem na piśmie o pilne zwołanie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu w temacie wyjaśnienia sytuacji w BCO – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej.
 5. W reakcji na mój wniosek 3 stycznia Przewodnicząca Komisji zwołała posiedzenie Komisji na dzień 4 styczna na godzinę 15.30.
 6. W dniu posiedzenia Komisji odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta z uczestnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (o konferencji ja oraz inni radni z komisji nie byli poinformowani).
 7. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia poinformowałem, że tworzenie „Działu Obsługi Pacjenta” w zastępstwie Izby Przyjęć jest niezgodne z prawem, zaproponowałem również przejęcie inicjatywy przez Prezydenta i przystąpienie o rozmów ze Starostą Powiatu Bielskiego i Marszałkiem w celu uzgodnienia optymalnego modelu funkcjonowania zabezpieczenia zdrowia mieszkańców w Bielsku-Białej i regionie.
 8. W dniu następnym po posiedzeniu Komisji Zdrowia dyrekcja szpitala wystosowała pismo o dalszym funkcjonowaniu Izby Przyjęć.
 9. Istotnym jest fakt, że działania musiały być podjęte niezwłocznie, gdyż w dniu 5 stycznia upływał termin wskazany przez NFZ, w którym miała być wznowiona praca Izby Przyjęć.
 10. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący podmiot leczniczy jest uprawniony, do kontroli, nadzoru nad swoimi jednostkami.
  „Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia.
  W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.”

Dla wyjaśnienia pragnę również zaznaczyć, że jako członek Rady Społecznej zawsze reagowałem na trudne sytuacje w szpitalu i często jako jedyny sprzeciwiałem się działaniom proponowanym przez władze jednostki, z tego powodu Prezydent nieskutecznie próbował odwołać mnie z Rady Społecznej (po niewyrażeniu zgody na podpisanie oświadczenia o tajności spraw omawianych podczas posiedzeń rady) .
Dzięki mojej zdecydowanej reakcji Izba Przyjęć funkcjonuje i temat szpitala jest traktowany poważnie.
Odnosząc się do personalnych zaczepek pragnę zaznaczyć, że w przeciwieństwie do adwersarzy nigdy nie byłem obecnym ani byłym koalicjantem, czy też doradcą Prezydenta Jacka Krywulta.