Zobacz treść wniosku oraz odpowiedź z UM

Aktywnie biorący udział w życiu miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej złożył wniosek w sprawię przerwanego spotkania roboczego w dniu 18 maja 2017r.Którego tematem miała być „prezentacja projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku w rejonie składowiska odpadów komunalnych”.

Poniżej możesz zobaczyć treść wniosku oraz odpowiedź z UM.

Zobacz wniosek

Zobacz odpowiedź z UM